Sarpeco 910

Metselwerk en hout behandelen met Sarpeco 910

Sarpeco 910 is een geconcentreerde micro-emulsie om metselwerk en hout preventief en curatief te behandelen tegen insecten, micro-organismen en zwammen.

 

Het product kan verdund worden met water en is geschikt voor binnen en buiten.

Oplossingen T&G - Sarpeco houtbehandeling

Curatieve en preventieve werking van Sarpeco 910

Preventief kunt u Sarpeco 910 inzetten om nieuw en gezond hout te behandelen en te beschermen tegen:

 

 • micro-organismen (bv. blauwschimmel en oppervlakteschimmel);
 • zwammen (basidiomyceten, bv. kubisch rot en vezelrot);
 • aantasting door insecten (bv. huisboktor, boorkever, klopkever en spinthoutkever).

 

Curatief is het product dan weer effectief tegen:

 

 • houtborende insectenlarven (bv. huisboktor en klopkever);
 • zwammen (bv. huiszwam en kelderzwam);
 • schimmels (bv. droogrot) en endofyten;
 • en huiszwam.

Sarpeco 910: dé keuze van professionals

Sarpeco 910 is een gespecialiseerd en doeltreffend product om hout te behandelen, dat op punt werd gesteld op basis van grondig laboratoriumonderzoek en langdurige terreinervaring.

 

Omwille van zijn hoogtechnologische formule, goede werking en gebruiksvriendelijkheid kiezen steeds meer specialisten, aannemers, architecten en studiebureaus voor Sarpeco 910.

 

Het product is bedoeld voor gebruik door professionals en voldoet aan de milieu- en gezondheidsvoorschriften.

Voordelen van hout behandelen met Sarpeco 910

 • Middel op waterbasis, vermijdt irritaties en allergieën door producten op solventbasis
 • Gebruiksvriendelijk, kan (na verdunnen) aangebracht worden door bestrijken, gieten, spuiten, onderdompelen en injecteren onder druk in vooraf geboorde gaten
 • Bruikbaar op vochtig hout of metselwerk
 • Beperkte geurhinder tijdens gebruik, geurloos na volledige droging
 • Onontvlambaar, verhoogt het vlampunt van de behandelde materialen niet
 • Kleurloos product

Kenmerken van materialen behandeld met Sarpeco 910

Kenmerken van hout behandeld met Sarpeco 910 na droging:

 

 • Manipulatie vereist geen speciale voorzorgen
 • Mag in contact komen met alle gewone bouwmaterialen (staal, ijzer, poreuze materialen…)
 • Niet corrosief voor non-ferrometalen (koper, zink…)
 • Tast glas of porselein niet aan
 • Kan geen vlekken veroorzaken op pleisterwerk of bekledingen
 • Compatibel met de meeste afwerkingsproducten (verf, vernis, lazuur, beits, parketolie, boenwas…)
 • Compatibel met alle gewone houtlijmen

 

Kenmerken van metselwerk behandeld met Sarpeco 910:

 

 • Kan probleemloos worden bepleisterd, gevoegd en/of geschilderd

Officiële toelatingen van Sarpeco 910

 • Verkoopstoelating uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder het nummer 2113 B
 • Homologatiecertificaat van de Belgische Vereniging voor de Houtbescherming onder het nummer 16/698 voor categorieën D1 en D2
 • Technische goedkeuring (ATG) van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, certificatienummer ATG 3111 geldig tot 4 juni 2023

 

Sarpeco 910 voldoet aan de Europese en Belgische wetgeving betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden van het ‘gesloten circuit’:

 

 • Verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
 • Koninklijk Besluit van 8 mei 2014
 • Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014

Heeft u vragen of interesse in onze producten?