Sarpeco 9-Plus

Hout beschermen met Sarpeco 9-Plus

Sarpeco 9-Plus is een hoogtechnologisch product om hout te beschermen, met een bewezen werking tegen larven van houtknagende insecten, blauwschimmels en houtaantastende zwammen.

 

Dankzij Sarpeco 9-Plus kunt u uw hout beschermen en de resistentie tegen deze gevaren verhogen op een veilige manier. Het beschermingsmiddel heeft namelijk een verantwoord milieu- en gezondheidsprofiel.

 

De geconcentreerde micro-emulsie kan verdund worden met water en is geschikt voor het behandelen van alle soorten constructiehout. Sarpeco 9-Plus kan dus gebruikt worden om hout te beschermen in de hele houtindustrie, van zagerij over houthandel tot schrijnwerkerij.

Oplossingen T&G - Sarpeco

Officiële toelatingen van Sarpeco 9-Plus

  • Verkoopstoelating uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder het nummer 2213 B tot 27 mei 2023
  • Homologatiecertificaat van de Belgische Vereniging voor de Houtbescherming onder het nummer 19/011 voor categorieën A2.1, A2.2, A3 en C1
  • Technische goedkeuring (ATG) van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, certificatienummer ATG 14/2710

 

Sarpeco 9-Plus voldoet aan de Europese en Belgische wetgeving betreffende het gebruiken en op de markt aanbieden van biociden van het ‘gesloten circuit’:

 

  • Verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
  • Koninklijk Besluit van 8 mei 2014
  • Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014

Heeft u vragen of interesse in onze producten?