Aqua Multi houtbescherming

Aqua Multi (Xilix 3000 P) houtbescherming

Aqua Multi (Xilix 3000 P) is een product voor houtbescherming tegen insecten en zwammen. U kunt het product zowel binnen (in woonruimtes) als buiten gebruiken.

 

De houtbescherming van Aqua Multi is geschikt voor daktimmer (gebinten, spanten, balken), vloeren, trappen, ramen, deuren, meubels en andere materialen uit naald- of loofhout.

Oplossingen T&G - houtbehandeling

Preventieve en curatieve werking van Aqua Multi (Xilix 3000 P)

De werking van Aqua Multi werd uitvoerig getest en bewezen. Preventief is Aqua Multi een doeltreffend middel voor houtbescherming tegen:

 

 • micro-organismen zoals blauwschimmel en oppervlakteschimmel;
 • zwammen (basidiomyceten) zoals kubisch rot en vezelrot;
 • aantasting door insecten zoals de huisboktor, de boorkever, de klopkever, de spinthoutkever…

 

Curatief biedt het een doeltreffende bescherming tegen:

 

 • houtborende insectenlarven, o.a. de huisboktor, de boorkever en de klopkever;
 • zwammen, o.a. huiszwam en kelderzwam;
 • schimmels en endofyten.

Voordelen van Aqua Multi (Xilix 3000 P) houtbescherming

 • Formule met 4 actieve stoffen, 1 product voor een volledige houtbescherming
 • Middel op waterbasis, vermijdt irritaties en allergieën door producten op solventbasis
 • Gunstig toxicologisch en ecotoxicologisch dossier
 • Gebruiksklaar
 • Gebruiksvriendelijk, kan aangebracht worden door bestrijken, gieten, spuiten, onderdompelen en injecteren onder druk in vooraf geboorde gaten
 • Beperkte geurhinder tijdens gebruik, geurloos na volledige droging
 • Onontvlambaar, verhoogt het vlampunt van de behandelde materialen niet
 • Droogt snel
 • Onmiddellijk werkzaam, optimale werking na fixatietijd
 • Compatibel met alle soorten afwerking
 • Transparant product bewaart het uitzicht van het hout
 • Ook verkrijgbaar met groene of oranje traceerkleur

Kenmerken van hout behandeld met Aqua Multi (Xilix 3000 P) na droging

 • Mag in contact komen met alle gewone bouwmaterialen (staal, ijzer, poreuze materialen…)
 • Niet corrosief voor non-ferrometalen (koper, zink…)
 • Tast glas of porselein niet aan
 • Kan geen vlekken veroorzaken op pleisterwerk of bekledingen
 • Compatibel met de meeste afwerkingsproducten (verf, vernis, lazuur, beits, parketolie, boenwas…)
 • Compatibel met alle gewone houtlijmen

Officiële toelatingen van Aqua Multi (Xilix 3000 P)

 • Verkoopstoelating uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder het nummer 7216 B
 • Homologatiecertificaat van de Belgische Vereniging voor de Houtbescherming onder het nummer 19/937 voor categorieën A1, A2.1, A2.2, A3, B, C1 en D1
 • Technische goedkeuring (ATG) van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, certificatienummers ATG 12/2788 en ATG 12/2789

 

Aqua Multi (Xilix 3000 P) voldoet aan de Europese en Belgische wetgeving over het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden van het ‘vrij circuit’ tot 1 juli 2023:

 

 • Verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
 • Koninklijk Besluit van 8 mei 2014
 • Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014

Heeft u vragen of interesse in onze producten?